Façana de l'Ajuntament - Façana de l'Ajuntament Façana de l'Ajuntament - Façana de l'Ajuntament  
 

Informació dels tributs

Calendari del Contribuent Consulta i pagament de rebuts Justificant de pagament dels tributs Alta d'una domiciliació bancària


 

 

 


Avís important

 

Com ja es va informar, aquest any 2021 tampoc rebreu a casa el tríptic amb la carta de pagamen del rebuts.
Per això, si no teniu domiciliat els tributs, els podreu obtenir i pagar accedint amb identificació electrònica prèvia, a l'apartat superior,
"Consulta i pagament de tributs amb certificat digital" .

Aquest any més que mai recomanen que domiciliin els rebuts per a la seguretat de tots. US RECORDAM QUE EL TERMINI PER DOMICILIAR ELS REBUTS DEL PRIMER PERÍODE ACABA EL 15 DE FEBRER  I EL SEGON PERÍODE ACABA EL 15 DE JUNY. 

Càlcul aproximat de plusvàlua


Per resoldre dubtes sobre plusvàlues podeu contactar per e-mail a: cadastre@aj-alaior.org


En cas d'inexistència de plusvàlua poden tramitar la Presentació declaració IIVTNU específica per possible inexistència d'increment de valor accedint a https://alaior.sedelectronica.es/catalog/tw/5901236c-4d7b-45bd-844d-16ac6c7f77c6
 
Si hi ha plusvàlua han de tramitar-ho perquè li facin la liquidació accedint a https://alaior.sedelectronica.es/catalog/tw/889c1685-aba3-4cd0-a801-bc75f5438c2f

 


Impost de bens immobles


Import:Taxa parada de taxis


Import:Impost sobre vehicles de tracció mecànica


Import: 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
L'any 2020, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

Primer Període: del 16 de març al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon Periode: del 15 de juliol al 15 de setembre
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 3 d'agost, respectivament.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.00h i dimecres de 16.00 a 19.30 h