Posta de sol des de - Cala en Porter Posta de sol des de - Cala en Porter  

Enquesta pel pla de salut municipal d'Alaior

Si us plau, contesti el següent qüestionari marcant només una resposta a les preguntes que s'hi plantegen i de manera sincera. El qüestionari és totalment anònim i la informació recollida es tractarà només amb finalitats estadístiques.

Edat:
Sexe:
1. Està satisfet/a amb la manera en què el sistema sanitari públic funciona a Alaior?
Valoració:(1: molt insatisfet/a - 10: molt satisfet/a)
2. L'assistència sanitària pública a Alaior és molt millor, millor, igual, pitjor o molt pitjor que fa 10 anys?
Marqui una opció:
En quin aspecte?:
3. Pot dir, en general, com està de satisfet/a amb el servei que ha rebut en la darrera visita a un professional sanitari?
Valoració:
4. Com li resulta de fàcil resoldre els assumptes administratius (de tràmits de papers) del Servei de Salut?
Valoració:
5. Què milloraria dels serveis que ofereix el vostre centre de salut?
Millores:Altres:
6. A continuació valori els aspectes següents de l'assistència sanitària pública, referits a l'atenció que es presta en les consultes del centre de salut:

6.1 La proximitat dels centres de salut:
Valoració:(1: molt insatisfactori/òria - 10: molt satisfactori/òria)
6.2 L'horari d'atenció de la consulta
Valoració:(1: molt insatisfactori/òria - 10: molt satisfactori/òria)
6.3 El tracte rebut del personal sanitari
Valoració:(1: molt insatisfactori/òria - 10: molt satisfactori/òria)
6.4 L'atenció a domicili
Valoració:(1: molt insatisfactori/òria - 10: molt satisfactori/òria)
6.5 El temps que el professional dedica a la consulta
Valoració:(1: molt insatisfactori/òria - 10: molt satisfactori/òria)
6.6 El coneixement de l'historial i el seguiment dels problemes de salut de cada usuari/ària
Valoració:(1: molt insatisfactori/òria - 10: molt satisfactori/òria)
6.7 La facilitat per aconseguir cita
Valoració:(1: molt insatisfactori/òria - 10: molt satisfactori/òria)
6.8 La confiança i la seguretat que transmet el professional sanitari
Valoració:(1: molt insatisfactori/òria - 10: molt satisfactori/òria)
6.9 L'equipament i els mitjans tecnològics dels centres
Valoració:(1: molt insatisfactori/òria - 10: molt satisfactori/òria)
6.10 La informació rebuda sobre el vostre problema de salut
Valoració:(1: molt insatisfactori/òria - 10: molt satisfactori/òria)
6.11 Els consells del professional sanitari sobre alimentació, exercici, tabac, alcohol...
Valoració:(1: molt insatisfactori/òria - 10: molt satisfactori/òria)
6.12 El temps que tarda el professional sanitari en veure-us des que demaneu la cita
Valoració:(1: molt insatisfactori/òria - 10: molt satisfactori/òria)
6.13 El temps que es triga per fer les proves diagnòstiques
Valoració:(1: molt insatisfactori/òria - 10: molt satisfactori/òria)
6.14 El temps d'espera fins a entrar a la consulta
Valoració:(1: molt insatisfactori/òria - 10: molt satisfactori/òria)
6.15 L'atenció rebuda al servei d'urgències
Valoració:(1: molt insatisfactori/òria - 10: molt satisfactori/òria)
6.16 El temps d'espera quan se sol·licita el servei d'ambulància
Valoració:(1: molt insatisfactori/òria - 10: molt satisfactori/òria)
6.17 El trasllat amb el servei d'ambulància al centre de salut
Valoració:(1: molt insatisfactori/òria - 10: molt satisfactori/òria)
7. Durant els últims 12 mesos, quina modalitat de serveis sanitaris ha utilitzat més freqüentment?
Modalitat:
Altres:
8. I en aquests últims 12 mesos quantes vegades ha visitat un dels anteriors serveis sanitaris esmentats?
Vegades:
8.1 Quantes vegades en els últims 12 mesos ha visitat el Centre d'Atenció Primària?
Vegades:
8.2 I el Servei d'Urgències d'Atenció Primària (SUAP)?
Vegades:
8.3 I el servei d'urgències de l'Hospital Mateu Orfila?
Vegades:
8.4 I el servei de l'especialista?
Vegades:
8.5 I quantes vegades en els últims 12 mesos ha fet alguna consulta a un professional farmacèutic per motius de salut?
Vegades:
9. En la vostra opinió, la sanitat pública presta els mateixos serveis a totes les persones amb independència que...?
Resideixin en una Comunitat Autònoma o en una altra:
Resideixin en una zona rural o en una ciutat:
Siguin joves o gent gran:
Tinguin un nivell social o econòmic alt o baix:
Siguin dones o homes:
Siguin espanyoles o estrangeres:
10. Com diria vostè que és la seva salut en general?
Valoració:
 
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
El Casal de Joves Es Nou Bot
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.30h i dijous de 16.00 a 19.30 h