Posta de sol des de - Son Bou Posta de sol des de - Son Bou  
 

Notificació electrònica

L'Ajuntament posa en marxa la notificació telemàtica

Benvolgut ciutadà/ana,

l'Ajuntament d'Alaior, d'acord amb la Llei d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, té a la vostra disposició un servei en línia, sense coes ni esperes, que permet iniciar tràmits, presentar documentació o consultar informació. Es tracta de la seu electrònica alaior.sedelectronica.es

En compliment d'aquesta normativa d'accés electrònic als serveis públics, se us ofereix ara la possibilitat d'optar per la notificació telemàtica com a mitjà de comunicació amb aquest Ajuntament, un sistema molt més àgil que, a més, permet estalviar recursos econòmics i personals.

En aquesta  línia i amb la finalitat de posar-vos a l'abast els mitjans que permetin fer possible aquesta opció de comunicació, s'ha incorporat com a novetat la bústia electrònica, el punt de recollida de les notificacions telemàtiques a la seu electrònica.

En cas que sigui del vostre interès rebre les notificacions de manera telemàtica, podeu formalitzar el tràmit de sol·licitud  previ d'una de les maneres següents:

- electrònicament des de la seu alaior.sedelectronica.es
- emplenant el model de sol·licitud i presentar-lo a les oficines del Servei d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament (SAC)

Si escolliu la via de comunicació telemàtica, se us enviaran els avisos de notificació municipal a l'adreça electrònica que hagueu indicat a la sol·licitud.

Us detellam les instruccions que heu de seguir i els mitjans tècnics que necessitau per enviar i rebre documentació telemàticament.

Per a més informació, podeu contactar amb el Servei d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament, C/ Major, 11, tel. 971.371002 ext. 118 o per correu electrònic sac@aj-alaior.org

Atentament,

El Batle
José Luis Benejam Saura


 


Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
L'any 2020, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

Primer Període: del 16 de març al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon Periode: del 15 de juliol al 15 de setembre
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 3 d'agost, respectivament.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.00h i dimecres de 16.00 a 19.30 h