Posta de sol des de - Cala en Porter Posta de sol des de - Cala en Porter  
 

Alaior presenta la remodelació del carrer Es Ramal als comerciants de la zona

Alaior presenta la remodelació del carrer Es Ramal als comerciants de la zonaJosé Luís Benejam, batled'Alaior, juntament amb Cristóbal Marquès, regidor d'Hisenda i Urbanisme, i l'arquitecta Elisabeth Quintana presentaren ahir el projecte de reurbanització del carrer des Ramal als comerciants de la zona.

Aquest carrer, el més important comercialment per la seva localització, necessitava una remodelació a causa del seu mal estat actual: voreres petites i a doble nivell, a més d'un ferm en males condicions. A més, cal recordar que el clavegueram i pluvials tenen més de 50 anys.

La reforma, valorada en 685.000 mil euros, està prevista per començar just després de l'estiu de 2022. La mateixa inclou nou clavegueram, nous pluvials i voreres a mateix nivell integrades amb la plaça des Ramal.

La distribució del carrer quedarà en una vorera àmplia de 1,80 metres, 2 metres de zona per a terrasses o càrrega i descàrrega, 3 metres de via per a cotxes i 1,5 metres de vorera.

Benejam va voler dirigir-se als comerciants remarcant que «la modernització de tot l'històric de la població és un projecte necessari que donarà vitalitat al centre, és una aposta per transformar tota la zona centre per fer-la més còmoda i atractiva a tots els ciutadans d'Alaior i als nostres visitants».

El canvi substancial entre el projecte inicial i el final redactat per l'arquitecta Elisabeth Quintana, és que la reforma arribarà finalment fins a la cruïlla del Carrer Balmes, és a dir, 70 metres més dels projectats a la proposta original, en la qual la remodelació acabava al Carrer Miguel de Cervantes (Bar Escacs).

Amb aquesta ampliació es vol integrar tots els comerciants de la zona que són abundants en aquest tram, així com donar una imatge integrada de la zona centre.

Els cotxes que pugin pel futur Carrer des Ramal podran desviar-se pel carrer Balmes si no volen entrar a la zona centre.

Cal recordar que el projecte a realitzar va ser l'escollit pels veïns i veïnes durant el procés de participació ciutadana que es va realitzar el 2016, i en el qual es va decidir suprimir els aparcaments.

Per aquest motiu, només quedaran els aparcaments de "càrrega i descàrrega" per donar servei a tota la zona centre. Aquesta zona de 2 metres servirà també per a les terrasses de bars i restaurants.

L'arquitecta que ha elaborat el projecte, Elisabeth Quintana, va destacar la integració de la plaça des Ramal amb el carrer, ja que «ara són dos punts separats que amb el projecte s'integren, amb la mateixa tipologia de sòl». A més ha destacat la gran pacificació de centre que suposarà la reforma, ja que podran passar cotxes, una cosa necessària en un centre que evidentment necessita les seves parades de càrrega i descàrrega, però permetrà tancar en franges horàries fent-ho agradable.

Finalment vaa avançar que el projecte integrarà sistemes de llums a la Plaça des Ramal i les escales entre Es Ramal i Sant Diego Vell que donaran personalitat a centre de municipi.Dos nous aparcaments

Un dels aspectes més importants que es va presentar ahir vespre és que l'Ajuntament compensarà amb un aparcament situat al carrer Comerç de 100 places les 39 que es perden. Es preveu que aquesta zona d'estacionament entri en funcionament just abans que comencin les obres d'Es Ramal. El nou pàrquing tindrà accés directe a través del Carrer Sant Josep i Sant Diego Vell a centre de municipi.

Aquest aparcament està en fase de licitació (arrendament i obra). La tipologia prevista és que estigui regulat al 50% per zona blava i també zona taronja, més barata.

Paral·lelament l'Ajuntament està en tràmits per crear un altre aparcament a la zona centre de cara a la fi de la legislatura d'un altre centenar d'aparcaments.

El regidor d'Urbanisme, Cristóbal Marqués, va destacar que «hi ha un gran treball de planificació darrere des Ramal, els nous aparcaments són vitals per Alaior, i també s'ha fet un esforç en el nou Pla General per crear més. La reforma de Sant Diego Vell i Sant Josep són un pas previ per a l'aparcament i el nou Es Ramal».

Reforma tres carrers de la zona centre aquest hivern

Així mateix, està previst que durant el mes de novembre comencin les obres de remodelació de dos carrers del nucli antic de la població, concretament Sant Diego Vell i Sant Josep, carrers que precisament donen accés des del futur aparcament.

La total remodelació de la zona centre d'Alaior també afecta el carrer Bisbe Gonyalons, que en aquest mes de novembre entrarà en licitació per a la seva execució durant els propers mesos.

La millora d'aquests tres carrers inclou la creació d'una nova xarxa de clavegueram, la substitució de les conduccions d'aigua potable per altres més modernes i la remodelació de la xarxa de pluvials. Així mateix, s'arreglaran totes les voreres i el paviment, ara deteriorats, amb el mateix disseny dels carrers de centre que s'han reformat recentment, com és el cas des Carreró.

En els passos de vianants es suprimiran les barreres arquitectòniques, de manera que la calçada i les voreres quedaran al mateix nivell. L'obra dona prioritat als vianants i a la mobilitat activa, a més de donar una uniformitat d'estil als carrers de centre de la localitat.


Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
L'any 2020, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

Primer Període: del 16 de març al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon Periode: del 15 de juliol al 15 de setembre
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 3 d'agost, respectivament.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Programa Festes Sant Llorenç 2010
Xarxa de Biblioteques de Menorca
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.00h i dimecres de 16.00 a 19.30 h