Posta de sol des de - Cala en Porter Posta de sol des de - Cala en Porter  
 

El 15 de juny s'acaba el termini per domiciliar els tributs del segon període

El 15 de juny s'acaba el termini per domiciliar els tributs del segon períodeL’Ajuntament d’Alaior recorda que el pròxim 15 de juny acaba el termini per domiciliar els tributs del segon període, que recordem, es cobraran el 3 d’octubre, degut a la modificació del calendari del contribuent. Les sol·licituds que es rebin passat el 15 de juny seran vàlides a partir del primer període de 2021.

La domiciliació dels tributs té nombrosos avantatges pels ciutadans, ja que evita la pèrdua de temps que suposen els desplaçaments, les recarregues innecessàries per impagaments, i les cues innecessàries a les oficines municipals, garantint així també que tots els imposts s’abonin dins el període de pagament.

L’Ajuntament ofereix diferents bonificacions pels qui optin per aquesta possibilitat: un 3% de bonificació per la domiciliació dels rebuts de l’IBI, i un 1,5% de bonificació per domiciliació de la resta de rebuts, llevat dels vedats de caça.

L'ordre de domiciliació bancària es podrà realitzar de manera telemàtica amb DNI electrònic, certificat digital, o Cl @ a l’enllaç que es troba a la notícia de la web municipal. Així mateix, també es pot fer de manera presencial a l’ajuntament, amb cita prèvia.

L’ajuntament aprofita també per recordar que ja no s’envien els tríptics amb les cartes de pagament. En cas que no es tenguin domiciliat els tributs, es podrà obtenir accedint amb identificació electrònica prèvia, a https://www.carpetaciutadana.org/web/gesserveis/Gestion.aspx?IDGESTION=89&Con=Conexion004 o bé haureu d’anar personalment al Servei d’Atenció Ciutadana, amb cita prèvia. També podeu demanar la carta de pagament enviant un e-mail a recaptacio@aj-alaior.org (adjuntant el vostre DNI).


Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
L'any 2020, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

Primer Període: del 16 de març al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon Periode: del 15 de juliol al 15 de setembre
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 3 d'agost, respectivament.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.00h i dimecres de 16.00 a 19.30 h