Poblat prehistòric de So na Caçana. Carretera Alaior - Cala en Porter - So na Caçana Poblat prehistòric de So na Caçana. Carretera Alaior - Cala en Porter - So na Caçana  
 

Calendari 2020

Calendari 2020

Canvis en les dates de cobraments per motiu COVID19:

del 16 de març al 15 de maig
prorrogat fins el 15 de Juliol

Impost sobre vehicles
50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
Segon:
del 15 de juliol al 15 de setembre
prorrogat fins el 15 de Novembre

50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació cans) s’ha modificat ordenança i eliminat aquesta taxa
Taxa per servei de recollida i tractament de fems
Taxa per serveis de cementiri municipal
Taxa per entrada de vehicles
Taxa per parada de taxis
Taxa per ocupació del domini públic
Vedats de caça
Els rebuts domiciliats del primer termini es carregaran el dia 4 d'abril prorrogat a 4 de Juny i els del segon termini dia 3 d'agost prorrogat a 3 d’Octubre


 


Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
L'any 2020, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

Primer Període: del 16 de març al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon Periode: del 15 de juliol al 15 de setembre
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 3 d'agost, respectivament.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.00h i dimecres de 16.00 a 19.30 h