Panoràmica de la ciutat d'Alaior - Panoràmica de la ciutat d'Alaior Panoràmica de la ciutat d'Alaior - Panoràmica de la ciutat d'Alaior  
 

José Luis Benejam, batle d’Alaior, tracta la problemàtica dels pluvials amb Miquel Mir, conseller de Medi Ambient

José Luis Benejam, batle d’Alaior, tracta la problemàtica dels pluvials amb Miquel Mir, conseller de Medi AmbientJosé Luis Benejam, batle d’Alaior, acompanyat per Cristóbal Marqués, regidor d’Urbanisme i Obres Públiques, ha mantingut aquest matí, a petició de l’Ajuntament d’Alaior, una reunió amb Miquel Mir, conseller de Medi Ambient, per tractar la problemàtica dels pluvials a Alaior. La reunió ha tingut lloc a la seu de la Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear a Palma.

A la reunió, Benejam ha expressat la seva preocupació i la de tots els veïns i veïnes del poble respecte de tot el que té a veure amb els problemes que ocasionen els pluvials a Alaior.

Benejam ha deixat clar que, aquest és un assumpte prioritari per l’Ajuntament i per tots els alaiorencs i alaiorenques que veuen com, cada vegada que plou un poc més de l’habitual, s’inunden algunes àrees del poble, afectant moltes famílies.

Per això, Benejam i Marqués han demanat solucions serioses per mitigar els efectes dels temporals que cada vegada són més freqüents i agressius, sent conscients que tot el que té a veure amb aquesta qüestió és competència del Govern Balear.

Miquel Mir, conseller de Medi Ambient del Govern Balear s’ha mostrat sensible cap a tot l’expressat i ha manifestat el seu interès a contribuir a aportar alguna solució efectiva, comprometent-se a encarregar un estudi de cara a explorar la viabilitat de realitzar infiltracions a determinats terrenys del poble. D’aquesta manera es solucionarien moltes de les molèsties que ocasionen les pluges.

Ambdues administracions han mostrat el seu convenciment en què les persones són el més important i s’ha de vetllar per la seva seguretat, pel que, des de l’Ajuntament d’Alaior s’ha demanat la màxima celeritat per contractar i desenvolupar l’estudi esmenat.


Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
L'any 2020, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

Primer Període: del 16 de març al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon Periode: del 15 de juliol al 15 de setembre
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 3 d'agost, respectivament.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.00h i dimecres de 16.00 a 19.30 h