Posta de sol - platja de Son Bou Posta de sol - platja de Son Bou  
 
Manifest

Manifest

:::MANIFEST PER LA CELEBRACIÓ DELS 700 ANYS DEL POBLE D'ALAIOR::::


Enguany (2004) fa 700 anys de l'existència del poble d'Alaior com a comunitat, com a grup social estructurat, que es va anar establint a l'entorn d'una església d'acord amb el model urbanístic típicament medieval de carrerons sinuosos desplegats al voltant d'una construcció religiosa.

Era l'any 1304 quan el rei Jaume II de Mallorca fundà la vila d'Alaior, per la necessitat de colonitzar les terres conquerides feia prop de vint anys i de disposar d'un nucli intermedi entre Maó i Ciutadella, a partir de la compra d'una alqueria que es deia Ihalor, de la qual prengué el nom.

Aquest topònim, Ihalor, va derivar al llarg dels segles i arran d'una sèrie de fenòmens fonètics en diverses grafies fins arribar a la que coneixem avui.

L'antecedent històric de l'administració municipal actual fou la Universitat, obtinguda per Alaior l'any 1439 quan Galceran de Requesens dictà la sentència arbitral sobre l'ordenament municipal de Menorca.

L'any 1926 va passar de vila a ciutat per Reial decret de 20 de juliol.

Alaior, tercera població de l'Illa, és actualment una comunitat artesana, industrial i de serveis de 8000 habitants i un terme municipal de 107,20 quilòmetres, que disposa d'una gran riquesa arqueològica.

Avui, en ple segle XXI, tots els membres que constituïm la corporació de l'Ajuntament hem convingut que els 700 anys d'existència d'Alaior com a comunitat és una fita prou important com per commemorar-la mitjançant l'organització d'una sèrie d'actes culturals i socials, però, sobretot, a través de la declaració de principis que reforcin la celebració d'aquest esdeveniment.


Així, els grups polítics amb representació a l'Ajuntament (PSOE, PP I EM-IA) MANIFESTAM que la celebració de l'aniversari dels 700 anys d'Alaior:

Ha de servir per reafirmar la naturalesa del poble d'Alaior, resultat del fet històric i de l'esdevenir posterior.

Ha de servir com a espai apropiat per transmetre el coneixement de la història del poble a les noves generacions.

Ha de servir per crear mecanismes d'identificació cultural i nacional de pertinença a una comunitat determinada.

Ha d'ajudar a ampliar i enfortir els elements de cohesió social i cultural i d'integració de la societat actual.

Ha de ser el punt de partida per projectar la ciutat, el poble, la societat que aspiram construir en un futur pròxim.

Ha de recordar, enfortir i projectar els valors de la societat alaiorenca: l'empenta emprenedora, la creativitat, la capacitat d'integració i la cohesió social, el diàleg i la tolerància.

Ha de ser un compromís de més respecte, de més estima i salvaguarda del patrimoni històric i cultural local, que configuren part dels components històrics de la societat.

En definitiva ha de servir per formar una consciència de futur per Alaior i per recordar la història per a la construcció de futur.

Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
INFORMACIÓ TRIBUTÀRIA ANUAL
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Programa Festes Sant Llorenç 2010
Xarxa de Biblioteques de Menorca
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.00h i dimecres de 16.00 a 19.30 h