Posta de sol - platja de Son Bou Posta de sol - platja de Son Bou  
 

Alaior busca el màxim consens amb el ciutadà amb el nou Pla d'Ordenació Detallada (POD)

-El equip de govern avisa que amb el nou PTI del Consell no se solucionen els problemes de Son Bou-

 

Alaior, 6 maig 2019

 

Aquest divendres finalitza el termini de participació ciutadana obert per l'equip de govern de l'Ajuntament d'Alaior perquè els ciutadans aportin suggeriments al nou Pla General d'Alaior.

 

El proper pas serà la publicació a finals d'aquest mes de maig del Pla d'Ordenació Detallada del nou Pla General d'Alaior, obrint un nou termini de participació ciutadana perquè la nova ordenació urbana d'Alaior arribi amb el màxim consens possible amb el ciutadà.

 

Cal recordar que l'Ajuntament d'Alaior va aprovar l'Avanç durant l'any 2016. La posterior entrada en vigor de la Llei d'urbanisme de les Illes Balears, el 2017, ha implicat adaptar els treballs ja redactats a les noves disposicions legals, dividint el que abans era el PGOU, en pla general (PG) i Pla d'Ordenació Detallada (POD). La revisió del Pla de 1994 era del tot necessària, atès el temps transcorregut, les modificacions del marc legal i normatiu, i les transformacions que s'han succeït al territori insular i municipal.

 

El Pla General (PG) és l'instrument de planejament preveu la Llei d'urbanisme de les Illes Balears per a l'ordenació integral del terme municipal d'Alaior. El PG ordena i regula les transformacions, millores i desenvolupaments urbans previstos per als propers anys, la formulació més detallada s'inclou en el Pla d'Ordenació Detallada (POD) que es tramita conjuntament.

 

L'equip de govern pretén amb aquest nou procés arribar al consens amb la majoria de ciutadans, i que aquests no es veuen perjudicats amb el nou Pla General. Conscients també de la proximitat d'uns nous comicis electorals, s'ha d'actuar amb prudència i consens, buscant la major participació i acceptació possible.

 

 

A més no ens podem oblidar que el nou Pla General ha d'anar de la mà del nou PTI, buscant solucions als principals problemes que té avui per avui el municipi, per exemple en les zones de Son Bou i Sant Jaume, en la qual és gairebé impossible desenvolupar els drets d'algunes promotors; o el més recent, la possibilitat de rebaixar altures dels hotels de Melià, a canvi de poder construir horitzontalment. Dos exemples que de moment no tenen solució amb el nou PTI.


Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
L'any 2020, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

Primer Període: del 16 de març al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon Periode: del 15 de juliol al 15 de setembre
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 3 d'agost, respectivament.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
El Casal de Joves Es Nou Bot
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.00h i dimecres de 16.00 a 19.30 h