Posta de sol des de la - Cova d'en Xoroi Posta de sol des de la - Cova d'en Xoroi  
 

Aprovació del nomenament de Fill Il·lustre d'Alaior per a Antonio Cardona Sans

L'Ajuntament d'Alaior porta al ple d'aquest dijous l'aprovació definitiva de l'expedient per al nomenament d'Antonio Cardona Sans com a Fill Il·lustre de la vila.

 

L'expedient va iniciar el seu camí el novembre del passat any 2017, uns mesos després de la mort d'Antonio Cardona i a proposta formulada des de diverses entitats culturals, recreatives, corporatives i econòmiques del municipi.

 

 

L'Ajuntament va acceptar per unanimitat aquesta encomana de la ciutadania i l'alcaldessa va proposar a la regidora de Cultura com instructora de l'expedient probatori dels mèrits que acredita la persona proposada per rebre la més alta distinció que atorga el municipi.

 

L'acord municipal recull la proposta impulsada per la revista s'Ull de Sol i recolzada per les següents entitats: Centre Cultural, Cooperativa Sant Crispín, JJMM, Fòrum IIIer Mil • leni, Club de Jubilats, Associació Cultural s'Ull de Sol, COINGA , Cooperativa del Camp, Cooperatives Agroalimentàries de les Illes Balears.

 

 

Després de finalitzat, l'expedient va superar el període d'exposició pública sense haver de ser produís cap al·legació i per aquest motiu ara s'eleva a ple per al desenllaç esperat de l'aprovació definitiva.

 

Tot està previst perquè el proper dissabte, a les 19 hores se celebri l'acte institucional de nomenament i proclamació del nou Fill Il·lustre que tindrà el municipi.

 

L'Ajuntament, conscient de la transcendència, les simpaties i la implicació general del poble, però també d'altres entitats d'abast supramunicipal -com COINGA, UCAME, UCABAL, les cooperatives agràries de Menorca, o els municipis de Ferreries i Es Migjorn, on també es va estendre l'obra del homenatjat-- ha disposat que l'acte se celebri a l'antiga església de Sant Diego, on hi ha un aforament més gran.

 

S'espera un resposta massiva.

 

 

A partir de les 19 hores, l'alcaldessa conduirà l'acte que comptarà també amb la intervenció de la instructora. Està previst que es descobreixi el retrat que ha realitzat Carlos Mascaró i que a partir de dilluns es sumarà a la galeria de Fills Il·lustres i personatges destacats en la història d'Alaior, de la Sala Capitular.

 

 

Antonio Cardona Sans (1927-2017), va morir al juliol de 2017. Durant la seva llarga trajectòria laboral es va distingir especialment per la seva tasca com el gran impulsor dels moviments cooperativistes a Menorca, a les Balears i també en àmbit nacional. En vida va rebre nombrosos reconeixements, entre ells, el Premi Ramon Llull (2005).

 

Cardona va participar també en els moviments socials i polítics de la seva època, va ser regidor i tinent d'alcalde a l'Ajuntament d'Alaior i també es va presentar com a candidat al Senat per Aliança Popular a les eleccions constituents.

 

 

La figura de Fill Il·lustre, Medalla d'Or o declaració de Fill Adoptiu són formes honorífiques menys freqüentades. L'últim fill il·lustre que es va nomenar a Alaior va ser Josep Mascaró Passarius, l'any 1996. Per tot això es tracta d'una ocasió especial.

 

 

Han confirmat assistència la presidenta del Consell, la presidenta d'UCABAL i el president de la Federació Nacional de Cooperatives.

 


Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
PERÍODES DE COBRAMENT

L'any 2018, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

PERÍODE
TERMINI
TRIBUTS 
Primer:
del 15 de març 
al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon:
del 16 de juliol

al 17 de setembre

 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça


NOVETATS FISCALS EXERCICI 2018

En l'exercici 2018 es disminueixen per tercer any consecutiu els valors cadastrals del municipi d'Alaior, aplicant una actualització del 0,96. Així doncs, tot i haver-se incrementat lleugerament el tipus impositiu, els contribuents veuran reflectit un estalvi en els rebuts de l'impost sobre béns immobles d’entorn a l’1% respecte de l’any anterior.

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES: FRACCIONAMENT I BONIFICACIONS

Igual que en els darrers exercicis, i per donar facilitat als contribuents, l'IBI es pagarà en dos períodes.

Així mateix, els contribuents que compleixin els requisits prevists en l'ordenança fiscal reguladora d'aquest impost podran sol·licitar les bonificacions següents abans del 31 de desembre:
- Noves construccions i obres de rehabilitació integral, per a empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària
- Habitatges de protecció oficial i els que resultin equiparables de conformitat amb la normativa de la CAIB.
- Béns rústics de les cooperatives agràries i d'explotació comunitària de la terra (L 20/1990).
- Família nombrosa: fins al 90 % que, com a novetat, el percentatge de bonificació variarà en funció del nivell de renda i es bonificaran únicament els primers 75.000 euros de valor cadastral.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals o historicoartístiques.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies de foment de l'ocupació.

BONIFICACIÓ PER DOMICILIACIÓ DE TRIBUTS

- 3 % de bonificació per domiciliar els rebuts de l’IBI.
- 1,5 % de bonificació per domiciliar els rebuts dels tributs restants, excepte els vedats de caça.

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 3 d'agost, respectivament. La data límit per domiciliar els rebuts és un mes abans de l’inici de cada període de cobrament voluntari.

L'ordre de domiciliació es podrà fer presencialment al Servei d'Atenció Ciutadana o de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament (alaior.sedelectronica.es) amb DNI electrònic o certificat digital. La domiciliació es renova cada any automàticament i té validesa indefinida mentre la persona ordenant no en sol·liciti l'anul·lació o la modificació.

Per a qualsevol aclariment podeu telefonar al 971 37 10 02, ext. 139 (Recaptació), o adreçar-vos al SAC.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
El Casal de Joves Es Nou Bot
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.30h i dijous de 16.00 a 19.30 h