Panoràmica de la ciutat d'Alaior - Panoràmica de la ciutat d'Alaior Panoràmica de la ciutat d'Alaior - Panoràmica de la ciutat d'Alaior  
 

Ofrena floral als difunts

Tal com és costum, la corporació municipal participarà demà, dia 1 de novembre i festivitat de Tots Sants, en l'acte d'ofrena floral al cementiri, programat per a les 12 hores .. Aquest gest de respecte i record a tots els difunts que descansen en el cementiri d'Alaior.

 

Per cinquè any consecutiu en aquest cerimonial tornarà a escoltar-se el toc de silenci, TAP, en un sol de trompeta que oferirà un component de la Banda de Cornetes i Tambors d'Alaior, Charly Novoa, un instant després d'haver dipositat la corona de flors.

 

L'Ajuntament vol, d'aquesta manera, ajudar a donar la solemnitat a l'acte de record, i reconeixement de les generacions que ens han precedit i que sens dubte van realitzar la seva aportació per a l'esdevenir i prosperitat que ha assolit la societat menorquina i particularment la d'Alaior .

 

El toc de silenci és una tonada commovedora que té el seu origen en la guerra de Secessió Americana, quan un alt comandament militar, el capità Robert Elly, atenent al lament agònic d'un soldat ferit en el camp de batalla va acudir en el seu auxili arriscant la seva pròpia vida en travessar un foc creuat.

 

Es va donar la circumstància que el soldat, que lluitava en el bàndol enemic i finalment va morir, per a més inri era el propi fill del militar que va protagonitzar aquesta infructuosa acció humanitària.

 

En tractar-se d'una baixa enemiga --i excepcionalment en acord amb la seva graduació en l'escala militar- es va permetre a Elly organitzar un funeral encara que amb limitació d'honors per al seu fill, de tal manera que en el sepeli únicament podria intervenir un músic.

 

El pare del soldat, va escollir un toc de corneta el so emotiu i estremidor s'ha internacionalitzat i transcendit en la història, fins al punt de erigir-se com un símbol d'honor en pompes fúnebres.

 

El toc de silenci té més de 150 anys i és una expressió de lament, dolor i commoció davant la pèrdua d'una persona estimada.

 

Demà dijous, s'interpretarà en el punt central del cementiri, al peu de l'obelisc on es diposita una corona de flors en memòria de tots els difunts. A les 12 h.

 


Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
PERÍODES DE COBRAMENT

L'any 2018, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

PERÍODE
TERMINI
TRIBUTS 
Primer:
del 15 de març 
al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon:
del 16 de juliol

al 17 de setembre

 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça


NOVETATS FISCALS EXERCICI 2018

En l'exercici 2018 es disminueixen per tercer any consecutiu els valors cadastrals del municipi d'Alaior, aplicant una actualització del 0,96. Així doncs, tot i haver-se incrementat lleugerament el tipus impositiu, els contribuents veuran reflectit un estalvi en els rebuts de l'impost sobre béns immobles d’entorn a l’1% respecte de l’any anterior.

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES: FRACCIONAMENT I BONIFICACIONS

Igual que en els darrers exercicis, i per donar facilitat als contribuents, l'IBI es pagarà en dos períodes.

Així mateix, els contribuents que compleixin els requisits prevists en l'ordenança fiscal reguladora d'aquest impost podran sol·licitar les bonificacions següents abans del 31 de desembre:
- Noves construccions i obres de rehabilitació integral, per a empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària
- Habitatges de protecció oficial i els que resultin equiparables de conformitat amb la normativa de la CAIB.
- Béns rústics de les cooperatives agràries i d'explotació comunitària de la terra (L 20/1990).
- Família nombrosa: fins al 90 % que, com a novetat, el percentatge de bonificació variarà en funció del nivell de renda i es bonificaran únicament els primers 75.000 euros de valor cadastral.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals o historicoartístiques.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies de foment de l'ocupació.

BONIFICACIÓ PER DOMICILIACIÓ DE TRIBUTS

- 3 % de bonificació per domiciliar els rebuts de l’IBI.
- 1,5 % de bonificació per domiciliar els rebuts dels tributs restants, excepte els vedats de caça.

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 3 d'agost, respectivament. La data límit per domiciliar els rebuts és un mes abans de l’inici de cada període de cobrament voluntari.

L'ordre de domiciliació es podrà fer presencialment al Servei d'Atenció Ciutadana o de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament (alaior.sedelectronica.es) amb DNI electrònic o certificat digital. La domiciliació es renova cada any automàticament i té validesa indefinida mentre la persona ordenant no en sol·liciti l'anul·lació o la modificació.

Per a qualsevol aclariment podeu telefonar al 971 37 10 02, ext. 139 (Recaptació), o adreçar-vos al SAC.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
El Casal de Joves Es Nou Bot
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.30h i dijous de 16.00 a 19.30 h