Façana de l'Ajuntament - Façana de l'Ajuntament Façana de l'Ajuntament - Façana de l'Ajuntament  
 

Alaior dins la xarxa d'Entitats Locals per la Transparència i la Participació Ciutadana

L'Ajuntament d'Alaior treballa en la millora de la transparència al nostre Ajuntament amb diverses mesures de participació i publicitat activa perquè la ciutadania disposi de més informació i per tant de més transparència.

Per a això en el plenari municipal de maig de l'any 2015 es va sumar a la iniciativa de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), que ha impulsat la creació de la Xarxa d'Entitats Locals per la Transparència i la Participació Ciutadana, els objectius de la qual coincideixen plenament amb el treball que s'aquesta realitzant fins ara. Aquesta Xarxa es va constituir el 24 de febrer de 2015.

La Xarxa d'Entitats Locals per la Transparència i la Participació Ciutadana, es constitueix de conformitat amb el previst en l'Article 44 dels Estatuts de FEMP, i a l'empara del que es disposa en la Llei 7/85 Reguladora de les Bases del Règim Local i altra normativa de pertinent aplicació amb les següents FINALITATS:

La Xarxa d'Entitats Locals per la Transparència i la Participació Ciutadana neix per promoure la innovació i millora permanent de la relació entre els governs locals i la ciutadania sota els principis del Govern Obert i mitjançant l'intercanvi d'experiències, l'aprenentatge permanent, treballant en xarxa i desenvolupant projectes.

Els seus valors inspiradors són la integritat, la voluntat de cerca de solucions, la col·laboració i l'intercanvi, l'aprenentatge i l'aposta per la innovació social. Els objectius generals són:

Governs locals

1.-Promoure l'avanç de les polítiques de transparència, participació i col·laboració ciutadana efectives en el conjunt d'entitats locals espanyoles per aconseguir marcs de convivència estables i afavoridors del desenvolupament econòmic i social dels territoris.

Ciutadania/Societat

2.-Facilitar l'exercici dels drets d'accés a la informació i de participació a la ciutadania i a la societat, en l'àmbit local, buscant implicació i compromís amb l'acció pública.

Valor públic

3.-Reforçar i incrementar la confiança dels ciutadans als governs locals, assumint compromisos de bon govern i de realització de pràctiques exemplars en els àmbits de rendició de comptes, participació en la presa de decisions i disseny i avaluació de serveis públics.


Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
L'any 2020, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

Primer Període: del 16 de març al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon Periode: del 15 de juliol al 15 de setembre
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 3 d'agost, respectivament.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.00h i dimecres de 16.00 a 19.30 h