Posta de sol des de la - Cova d'en Xoroi Posta de sol des de la - Cova d'en Xoroi  
 

NOVES PARADES DEL MERCAT AMBULANT DE CALA EN PORTER 2016

Fins dia 19 de maig restarà obert el termini per sol·licitar una parada del Mercat Ambulant de Cala en Porter per aquesta temporada 2016, que s'haurà de presentar al registre d'entrada municipal, o a mitjançant el procediment telemàtic a la (http://alaior.sedelectronica.es).
Dins la seu electrònica, s'ha d'entrar a catàleg de tràmits/FESTES I MERCATS

Important: els criteris per atorgar les autoritzacións és el del rigorós ordre d'entrada de les sol·licituds al registre d'entrada municipal, de les sol·licituds que compleixin els requisits.


Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
L'any 2020, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

Primer Període: del 16 de març al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon Periode: del 15 de juliol al 15 de setembre
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 3 d'agost, respectivament.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Programa Festes Sant Llorenç 2010
Xarxa de Biblioteques de Menorca
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.00h i dimecres de 16.00 a 19.30 h